Sidensvans

 
Hösten för med sej Sidensvansar i stora flockar och den här flocken består nog av en 200 individer i 
Hörnefors idag.